2016

27 stycznia 2016 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

3 marca 2016 r. szkołę odwiedził ks. Przemysław Sawa wraz z ekipą świeckich ze Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody. Przy okazji rekolekcji wielkopostnych w parafii Winnica spotkali się Oni z młodzieżą z Golądkowa. Przez słowo i obraz (oprócz konferencji była też scenka) prowadzący chcieli pokazać uczniom na czym polega prawdziwa wolność i jak można ją osiągnąć. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

 

04 marca 2016 r. – Eliza Dembe-Stańczak  p. o. dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (do 14 czerwca 2016 r.)

29 kwietnia 2016 r. odbyło się oficjalne pożegnanie tegorocznych maturzystów. W wydarzeniu wzięli udział ich młodsi koledzy, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród dla najzdolniejszych absolwentów oraz dyplomów i wyrazów uznania dla ich rodziców.

 

27 i 28 kwietnia 2016 r. – „Dni otwarte”. Odwiedzający nas gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz jej bazą dydaktyczną, a także poznać zasady rekrutacji.  Gimnazjaliści mogli obejrzeć sale lekcyjne, obserwować lekcje, zajęcia praktyczne, co zapewne jest pomocne w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

 

15 czerwca 2016 r . – Ewa Leszczyńska dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  w Golądkowie.

Ten rok szkolny witamy z nową panią dyrektor – Ewą Leszczyńską  oraz nową panią wicedyrektor – Anną Kwiatkowską.

Ewa Leszczyńskadyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kwiatkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, która rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą przez Ks. Krzysztofa Drzazgowskiego.  Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, zaproszeni goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie spotkali się, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.

 

1 września 2016 r.  uroczystość rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017, uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą.

Na początek, tak jak to bywa w zwyczaju, został wprowadzony sztandar oraz odśpiewany hymn szkoły, po czym głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Leszczyńska. Serdecznie przywitała przybyłych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Wypoczęci, pełni wakacyjnych wrażeń uczniowie wraz z wychowawcami powitali nowy rok szkolny.

05 października 2016 r. – ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Przedstawiciele klas pierwszych ślubowali strzec wartości etycznych, szanować tradycję i dbać o dobre imię szkoły.

Tegoroczne ślubowanie dało też początek nowej szkolnej tradycji – symbolicznego sadzenia drzewek przez klasy pierwsze. Swoje drzewka posadziły również pani dyrektor Ewa Leszczyńska oraz pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska, gdyż razem z tegorocznymi pierwszymi klasami rozpoczynają swoją historię w naszej szkole.

 

 

12 października 2016 r. – warsztaty, przeprowadził je Krzysztof Gos dyrektor Akademii Zrównoważonego Bezpieczeństwa, uczestnikami byli uczniowie klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i pierwszoklasiści rozpoczynający naukę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Wykorzystanie profesjonalnego telemetrycznego symulatora jazd umożliwiło uczestnikom warsztatów wejście w rolę kierowcy i poznanie własnych zachowań w sytuacjach stresu i obniżonej sprawności psychomotorycznej.

 

12 października 2016 r. – uroczysta akademia z okazji XVI Dnia Papieskiego.

 

13 października 2016 r. – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej jest najlepszą okazją do złożenia nauczycielom podziękowań i wielu serdecznych życzeń.

 

26 października 2016 r. odbyły się ogólnoszkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

27 października 2016 r. – apel pod hasłem ,,Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych” z okazji dnia Wszystkich Świętych.

 

10 listopada 2016 r. akademia, poświęcona 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

13 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej internatu odbył się koncert chóru Gaudete pod kierownictwem organisty Pana Karola Krawczyka. „Bogurodzica”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „O mój rozmarynie” czy „Przybyli ułani pod okienko” – takie i wiele jeszcze innych pieśni zabrzmiało podczas niedzielnego koncertu w Golądkowie.

 

16 listopada 2016 r. – spotkanie pod hasłem „Szkolny dzień profilaktyki”. Celem była promocja zdrowego stylu życia.

 

17 listopada 2016 r. – Od Bałtyku, aż do Śląska dziś nie pali cała Polska!- to hasło towarzyszyło zorganizowanemu przez Samorząd Uczniowski mini happeningowi szkolnemu. Młodzież z SU promowała styl życia wolny od nałogu związanego z paleniem papierosów. Uczniowie mogli deklarować swoją niechęć wobec nałogu i dymu tytoniowego.

 

30 listopada 2016 r. zorganizowana została „ Andrzejkowa przerwa wróżb”. Uczniowie chcieli w ten sposób zachęcać do kultywowania tradycji i obyczajów. Pomysłowo zaaranżowane stanowisko wróżek przyciągało chętnych do poznania swojej przyszłości.

 

1 grudnia 2016 r. w ramach rekolekcji adwentowych trwających w parafii Winnica w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie młodzieży, które poprowadził ksiądz Marek Wiśniewski. Spotkanie zakończyło się ceremonią poświęcenia krzyży, które zostaną zawieszone w klasach i wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo kapłanów.

 

5 grudnia 2016 r. uroczystość związana z obchodami Dnia Patrona Szkoły, którym jest Jadwiga Dziubińska. Myślą przewodnią tegorocznej uroczystości było pokazanie, że szkoła jest dobrym naśladowcą idei , które przyświecały życiu i działalności Jadwigi Dziubińskiej.

 

5 grudnia 2016 r. – do ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie zawitała poezja, w osobie księdza Jarosława Bukowskiego i pod postacią jego wierszy.

 

22 grudnia 2016 r. dyrekcja, społeczność uczniowska i grono pedagogiczne naszej szkoły spotkali się na „1. Wielkim Koncercie Kolęd i Pastorałek”.