2017

25 stycznia 2017 r. spotkanie z „Młodym pisarzem” Janem Brzeżyckim, uczniem klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie. Spotkanie to w głównej mierze dotyczyło zaprezentowania książki, którą napisał i wydał uczeń naszej szkoły.

 

01-03 marca 2017 r. – KONFERENCJA DYREKTORÓW – Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zakończenie 3-dniowego spotkania, które odbywało się w Hotelu „Milord” w Kleszewie, przybyli do Golądkowa. Dyrektor Ewa Leszczyńska oraz wicedyrektor Anna Kwiatkowska przedstawiły dotychczasowe osiągnięcia szkoły oraz perspektywy jej rozwoju. Dyrektorzy skorzystali z możliwości zwiedzenia obiektu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty szkolne, pracownie kształcenia zawodowego oraz pracownia językowa i komputerowa. Zwiedzający podkreślali, że Zespół Szkół w Golądkowie posiada godną pozazdroszczenia bazę dydaktyczną, która niewątpliwie przekłada się na wysoką jakość kształcenia.

 

11 kwietnia 2017 r. – szkoła została wyróżniona przez uczniów i ich rodziców certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.

 

23 kwietnia 2017 r. – KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE, w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury odbyła się 34 edycja przeglądu regionalnych kapel i artystów wykonujących tradycyjne pieśni kurpiowskie. W konkursie tym nasz szkolny Zespól Pieśni i Tańca Golądkowo zajął I miejsce w kategorii grupy śpiewacze.

 

24 kwietnia 2017 r. – ROLNIK SZUKA SZKOŁY szkołę odwiedziła ekipa telewizyjna, która nagrywała materiał dotyczący realizacji kampanii edukacyjno – promocyjnej szkół resortowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program skierowany jest do przyszłych uczniów szkół rolniczych, a będzie go można oglądać w TVP3. Kamera uchwyciła też bogate zaplecze dydaktyczne szkoły, piękne pracownie, zielone przyszkolne tereny i zapewnienie pani dyrektor o tym, że ZS CKR w Golądkowie to dobra szkoła.

 

27 kwietnia 2017 r. – GALA BEZPIECZEŃSTWA i Turniej Wiedzowo – Rowerowy. Gala Bezpieczeństwa była podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy ambasadorami bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, do którego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przystąpił. Podczas Gali nastąpiło również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”, ogłoszonego w ramach projektu. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku – st. asp. Wiesław Rupiński nadzorował turniej osobiście. W tych działaniach pomagali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku: st. sierż Robert Czyżewski, st. asp. Marek Filipiak oraz asp. Dariusz Bobowski. Wszystkie działania były szczegółowo zaplanowane i nadzorowane przez st. sierż. Milenę Kopczyńską – Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

 

11 czerwca 2017 r. – młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły włączali się w organizację lokalnego przedsięwzięcia – Pułtuski Marszu dla Życia i Rodziny.

18 czerwca 2017 r. – młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły zaangażowali się w działania związane z odbywającym się w tym dniu w Winnicy Piknikiem Rodzinnym. Zarówno w jednej, jak też podczas drugiej imprezy, odpowiedzialni za konkretne zadania, dostarczyliśmy miłych wrażeń uczestnikom spotkań, równocześnie pięknie reprezentując szkołę.

 

Czerwiec 2017 r. – TYDZIEŃ DZIECKA W GOLĄDKOWIE – cykl spotkań z uczniami klas I-III szkoły podstawowej i grup przedszkolnych, których zaprosiliśmy na zajęcia w ramach zorganizowanego w naszej szkole Tygodnia Dziecka. Odwiedziły nas dzieci z Winnicy, Pułtuska i Niestępowa. Pod czujnym okiem pań profesor E. Żychowskiej i Doroty Szymczuk, pań dyrektor Ewy Leszczyńskiej i Anny Kwiatkowskiej oraz panów Łukasza Żychowskiego Marka Stańczaka i miłych uczniów ze wszystkich klas TŻiUG, nasi mali goście spędzali czas w Golądkowie. Codziennie odwiedzały nas trzy grupy, z których jedna piekła ciasteczka, druga uczyła się pięknie nakrywać do stołu i składała serwetki do posiłku, a trzecia jeździła konno i oglądała nasz sprzęt rolniczy. Zajęcia w każdej grupie trwały około godziny. Grupy się wymieniały tak, by w efekcie wszyscy mieli możliwość pojeździć konno, a potem wykonać zadania w pracowni obsługi gości i w pracowni gastronomicznej. Zajęcia kończyły się wspólnym obiadem.

 

Czerwiec 2017 r. – na zaproszenie Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie przygotowali kulinarną ucztę z okazji Dnia Dziecka dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.

 

27 sierpnia 2017 r. – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej uczestniczył w powiatowo-gminnych dożynkach w Winnicy. Szkoła przygotowała stoisko promocyjne, które budziło ogromne zainteresowanie. Uczestnicy dożynek mogli skosztować słodkich wypieków takich jak: jabłecznik z cynamonem, placek jaglany z suszoną śliwką oraz placek z borówką. Wypieki prócz tego, że pyszne były jeszcze zdrowe, wykonane z ekologicznych produktów. Na stoisku znalazły się również informacje o kierunkach kształcenia jakie proponuje golądkowska szkoła. Na dożynkach nie zabrakło również występu szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo”, który swoją energią zaraził uczestników dożynek.

 

12 września 2017 r. – społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej zaznaczyła swoją obecność na mapie tegorocznego Narodowego Czytania. Wszystkim przybyłym do sali konferencyjnej internatu (gdzie odbywało się czytanie) rozdawali je uczniowie – tancerze naszego zespołu ludowego. Pani dyrektor Ewa Leszczyńska, rozpoczynając spotkanie, opowiedziała krótko o dotychczasowych edycjach Narodowego Czytania i szczerze zachęcała, by czytać w każdej wolnej chwili.

 

26 września 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Podczas uroczystości, która jest ważnym elementem kształtującym tradycję naszej szkolnej społeczności, przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu/technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uczniowie szkoły branżowej ślubowali: strzec wartości etycznych, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz sumiennie wykonywać swoje szkolne obowiązki i osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

 

28 września 2017 r. uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Golądkowie wzięli udział w debacie ogólnoszkolnej zorganizowanej z okazji wyborów do rady samorządu uczniowskiego. Podczas pierwszej części spotkania, młodzieży szkolnej, przedstawione zostały ogólne cele i zadania działalności samorządu uczniowskiego, oraz zasady wyboru kandydatów do rady samorządu. Druga część spotkania to prezentacja poszczególnych kandydatów. Każdy z nich przedstawił swoją autocharakterystykę wraz z programem wyborczym. Kandydaci odpowiadali również na zadawane pytania.

 

29 września 2017 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie z zachowaniem zasad obowiązujących podczas wyborów, mogli oddać swój głos na jednego z pięciu kandydatów.

 

12 października 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji XVII Dnia Papieskiego. Podczas Dnia Papieskiego pochylamy się, co roku nad jednym z aspektów nauczania Karola Wojtyły, zgłębiając to, co mówi do nas nasz Wielki Rodak. Występ nawiązywał do tegorocznego hasła ,,Idźcie naprzód z nadzieją”. Pamięć o Janie Pawle II jest wciąż żywa i pozostanie w naszych sercach.

 

13 października 2017 r. – Dzień Edukacji Narodowej jest to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia w sposób szczególny podkreśla się pracę i codzienny trud nauczycieli. Jest to również okazja do wspólnego świętowania. Uroczystość stała się okazją do wręczenia Odznaki Honorowej Zasłużony dla rolnictwa, pani dyrektor Ewa Leszczyńska wyróżniła nagrodą dyrektora za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania nauczycieli, pracowników administracji obsługi.

 

16 października 2017 r. – Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie – Ewa Leszczyńska została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Te szczególne wyróżnienia dyrektor Ewa Leszczyńska odebrała z rąk podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego działającego w imieniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Z kolei odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” minister właściwy do spraw rolnictwa nadaje za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa rozwoju wsi i rynków rolnych.

 

17 października 2017 r. – „Dzień dziś jak ogród zaczarowany…..” tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przywitali panie Dyrektor, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

31 października 2017 r. – listopadowa zaduma udzieliła się wszystkim dorosłym i uczniom, którzy podczas uroczystego apelu, wcielając się w rolę świętych i błogosławionych, skłaniali do zastanowienia się nad istotą naszej egzystencji, ale jednocześnie dali nadzieję, że istnieje życie po śmierci pozbawione cierpienia, bólu i łez. Refleksyjny i wzruszający program przybliżył atmosferę i nastrój świąt oraz skłonił do przemyśleń na temat własnego życia i swojej świętości,
do której każdy z nas został powołany.

 

10 listopada 2017 r. miała miejsce w szkole uroczysta akademia, poświęcona 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież naszej szkoły przygotowała montaż słowno – muzyczny, w którym wykorzystano wiele ciekawych wierszy oraz fragmentów wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jędrzeja Moraczewskiego, a także znanych wszystkim pieśni patriotycznych.

 

12 listopada 2017 r. – w sali konferencyjnej szkoły wystąpił chór Gaudete z Serocka pod kierownictwem pana Karola Krawczyka. Koncert miał charakter otwarty. Zamysłem organizatorów (ZS CKR i fundacji Nasza Winnica) było nie tylko wspólne słuchanie, ale też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. I tak było. Zebrani słuchali pięknego wykonania pieśni, następnie korzystając z przygotowanych przez szkołę śpiewników, a wielu z pamięci, włączali się do śpiewania. „Wspólne śpiewanie takich pieśni budowało ducha naszego narodu kiedyś, w najtrudniejszych chwilach naszej przeszłości. Wspólne śpiewanie dziś niech buduje w nas poczucie jedności i miłości do Ojczyzny” – powiedział obecny na koncercie minister Henryk Kowalczyk.

 

17 listopada 2017 r. – uczniowie wzięli udział w Szkolnym Dniu Profilaktyki. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Samorząd Uczniowski, adresowane było do wszystkich uczniów. Jego celem było kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych ludzi, dokonywania świadomych wyborów, radzenia sobie z emocjami i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, takim, jak np. sięganie po narkotyki, alkohol, dopalacze czy tytoń. Imprezę szkolną współtworzyli sami uczniowie, których zadaniem było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych na wylosowany wcześniej temat.

 

17 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie pt.: „Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym, w tym zasady sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwo w ramach MOL i domowego przetwórstwa w ramach aktualnych przepisów prawnych”. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas III i IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Zajęcia w formie wykładu z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła pani Anna Lenart z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

24 listopada 2017 r. – na zajęciach z przedmiotu Inseminacja Zwierząt gościł Pan Jakub Pawłowski, mgr inż. zootechnik i zawodowy inseminator. Uczniowie klasy II technik weterynarii zapoznali się z podstawami inseminacji bydła i trzody chlewnej, ze sprzętem do wykonywania zabiegu oraz z dokumentacją hodowlaną. Ponadto, zostały również przedstawione praktyczne i ekonomiczne aspekty pracy inseminatora. Kulminacyjnym punktem zajęć były oględziny wypreparowanego układu rozrodczego krowy połączone z pokazem wykonywania zabiegu inseminacji.

 

30 listopada 2017 r. – Samorząd Uczniowski w ramach kultywowania dobrych tradycji i integracji społeczności szkolnej poprzez wspólną zabawę i spędzenie czasu z przyjaciółmi w miłej atmosferze, przygotował imprezę szkolną pod nazwą Szkolna Przerwa Wróżb Andrzejkowych.

 

6 grudnia 2017 r. – akademia z okazji Dnia Patronki szkoły. Dzień Patronki miał za zadanie przypomnieć, że dziś nie musimy już budować oświaty rolniczej od podstaw, ponieważ Jadwiga Dziubińska i jej podobni wykonali milowy krok na drodze ku nowoczesności w tym zakresie. Wciąż jednak możemy udoskonalać ten obraz kształcenia rolniczego, którego częścią jesteśmy. Biorąc za przykład Jadwigę Dziubińską, której takie cechy, jak samodzielność myślenia, odwaga w działaniu, pracowitość, pasja, osobiste zaangażowanie i inwencja twórcza pozwalały realizować zamierzone cele, również możemy wiele osiągnąć.

 

7 grudnia 2017 r. – w ramach rekolekcji adwentowych trwających w parafii Winnica w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie młodzieży, które poprowadził Wojciech Jędrzejewski – dominikanin z łódzkiego Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Hasłem przewodnim tegorocznych rekolekcji było zdanie „Potęga otwartości” – czyli o potrzebie otwierania się na Boga i drugiego człowieka.

 

8 grudnia 2017 r. – Mikołajki w Golądkowie, w progi naszej szkoły (a dokładniej – w progi internatu) zawitały przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie.

 

19 grudnia 2017 r. – w rozstrzygnięcie konkursu na ekslibris biblioteki ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie pod patronatem pani dyrektor Ewy Leszczyńskiej. Zadaniem uczestników było opracowanie znaku własnościowego biblioteki ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Zwycięska praca – uczennicy Karoliny Sołtysiak:

20 grudnia 2017 r. – Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykłej, uroczystej atmosfery. Ten czas zagościł również w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Do wspólnej wieczerzy, z tradycyjnymi polskimi potrawami zasiadła cała społeczność internacka.

 

21 grudnia 2017 r. – spotkanie wigilijne społeczności szkolnej.

 

Opracowanie:

Anna Lusa
Źródło informacji:
http://www.old.zsgoladkowo.eu/2017

Pobierz kalendarium 2017 w wersji WORD *.docx