E-dziennik

Usprawiedliwienie nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych – przewodnik 

UWAGA! Procedury usprawiedliwienia nie można zastosować w aplikacji na telefon.