Rada rodziców

Uprzejmie informujemy

Szanownych Państwa Rodziców, iż wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł. Jednocześnie informujemy, że składka jest dobrowolna. Opłatę można uiścić w kasie Rady Rodziców (pokój nr 28) bądź na rachunek bankowy:

80 8226 0008 2002 2000 0345 0001

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Pani Katarzyna Ciecierska – Przewodnicząca

Pani Hanna Kosek – Sekretarz

Pan Adam Patrycy – Skarbnik

Pani Bożena Wiśniewska – komisja rewizyjna

Pani Bożena Szypulska – komisja rewizyjna