Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę produktów spożywczych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę produktów spożywczychCzytaj więcej

Remont pomieszczeń na I piętrze budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie oraz remont ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół – przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29 lipca 2016 r.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 lipca 2016 r. Protokół z otwarcia ofert z dnia 14 lipca 2016 r. Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) siwz … Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 41G, 06-120 Winnica, woj. mazowieckie I. Do konkursu może przystąpić: 1. Nauczyciel mianowany lub … Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 41G, 06-120 Winnica 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania: 1) … Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 41G, 06-120 Winnica   1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania: … Czytaj więcej