ERASMUS+

Podsumowanie projektu ,,Mistrzowie w swoim fachu – zagraniczne mobilności zawodowe „

 Czytaj więcej

Nasze staże już się zakończyły – to była sumienna nauka, połączona z niezapomnianą przygodą!

Nasi uczniowie kształcący się w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik architektury krajobrazu otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie staży zawodowych  w Grecji. Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie stażu i przeprowadzenie ewaluacji działań w gronie nauczycieli i opiekunów grup stażowych … Czytaj więcej

Grecja – dzień 11

Podczas dzisiejszej praktyki instalatorzy powtórzyli wiadomości z zakresu posługiwania się narzędziami i sprzętem do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyznaczali także miejsca montażu kolektorów słonecznych i klimatyzacji. Technik architektury krajobrazu wykonywał projekty koncepcyjne oraz graficzne małych firm architektoniczny. Poza … Czytaj więcej

Grecja – dzień 10

Dzisiaj nasi energetycy zwiedzali farmę wiatrową PSAROMYTA. Jest to farma składająca się z 12 turbin o mocy 3.2 MW każda, usytuowanych na szczytach gór. Wyznaczaliśmy tego dnia miejsca montażu elektrowni wiatrowych, aby mogły uzyskać możliwie najlepszą wydajność. Zadaniem architektów krajobrazu … Czytaj więcej

Grecja – dzień 9

Grecja przywitała nas dzisiaj temp. 36 stopni C. Pomimo tak upalnej pogody działamy dalej. Instalatorzy opracowywali dzisiaj wskaźniki energetyczne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Technik architektury krajobrazu miał za zadanie rozpoznawać typy i rodzaje gleb występujących na terenie hotelu. Architekci … Czytaj więcej

Grecja – dzień 8

Podczas dzisiejszej praktyki energetycy sporządzali kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wykorzystując dane zawarte w katalogach i informatorach kosztorysowych. Zadaniem architektów krajobrazu było przygotowanie materiałów roślinnych do posadzenia. Poznali oni dodatkowo inne niż w Polsce maszyny i urządzenia … Czytaj więcej