Pracownicy pedagogiczni w roku szkolnym 2020/2021

mgr Tomasz Antczak – wychowawca w internacie

inż. Aneta Błażejewska – przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii

mgr Jolanta Błońska – matematyka

lek. wet. Emilia Borek przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii

mgr inż. Marianna Buźniak – przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Sławomir Chojnacki – matematyka

mgr Justyna Cieślak – język polski

mgr Eliza Dembe-Stańczak – podstawy przedsiębiorczości/doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Domańska – biologia

Ryszard Dudzic przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Piotr Dzierżanowski  – wychowanie fizyczne

mgr inż. Ewelina Frączkowska-Khadhraoui – przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu

Marek Grochowski – przepisy ruchu drogowego/instruktor nauki jazdy/przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Anna Jałmużna – religia

mgr Katarzyna Jaszczak – religia

mgr Barbara Jusińska – przedmioty zawodowe z zakresu energetyki odnawialnej

mgr inż. Wiktor Kałużny – przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Izabela Kamińska – jęz. angielski

mgr Kamil Kamiński – zajęcia praktyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Hanna Karłowicz – pedagog

mgr Anna Kwiatkowska chemia

mgr inż. Adam Kwiatkowski – instruktor nauki jazdy ciągnikiem

Waldemar Lange – instruktor nauki jazdy samochodem

mgr Anna Lusa – fizyka/informatyka/podstawy energetyki

mgr Dariusz Lusa – muzyka

mgr Katarzyna Łebkowska – język polski/historia

mgr Małgorzata Marciniak – język rosyjski/język polski/wychowawca w internacie

mgr Urszula Molcan – historia/wiedza o społeczeństwie

mgr inż. Agnieszka Oleszczuk – przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii

mgr Anna Osowiecka – biologia/geografia/przedmioty zawodowe z zakresu energetyki odnawialnej

mgr Paweł Piekarski – zajęcia praktyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa                        

mgr inż. Paweł Pieńkosz –  przedmioty zawodowe z zakresu energetyki odnawialnej i agrotoniki

mgr Magdalena Piwowarczyk-Jaworska – język angielski

mgr Monika Plisecka – biblioteka/język polski

mgr inż. Izabela Pniewska – przedmioty zawodowe z zakresu technologii żywienia

mgr inż. Anna Połomska – przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu

mgr Magda Prus-Zych – psycholog/wychowawca w internacie

Paweł Pychewicz – zajęcia praktyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Piotr Radwański – religia

mgr Irena Skowronek – fizyka/matematyka

mgr Marek Stańczak – przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji rolnictwa

mgr Magdalena Stępniewska – wychowanie fizyczne/edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Aneta Szczypińska – język angielski

mgr Grzegorz Szczypiński – wychowawca w internacie/wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Tomczak – jęz. polski

mgr Aneta Wierzbicka – wychowawca w internacie

mgr Agata Woźniak – język rosyjski/matematyka

mgr inż. Edyta Żychowska –  przedmioty zawodowe z zakresu technologii żywienia/chemia

mgr Łukasz Żychowski – wychowawca w internacie