Stowarzyszenie Ekogol@dkowo

Stowarzyszenie EkoGolądkowo zostało powołane do życia celem wspomagania działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Swoją działalność stowarzyszenie rozpoczęło w kwietniu 2010 roku. Od tego czasu podejmowało działania celem pozyskiwania środków, które mogło przekazywać szkole w formie doposażania sal lekcyjnych, zakup samochodu, sponsorowanie nagród w konkursach dla młodzieży czy ufundowanie stypendiów.