Szkoły dzienne 2020/2021

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasy pierwsze

 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik architektury krajobrazu/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik weterynarii/technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I stopnia mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Klasy drugie

 • Technik weterynarii (4 l.)
 • Technik architektury krajobrazu/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (4 l.)
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (4 l.)
 • Technik weterynarii/technik żywienia i usług gastronomicznych (5 l.)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (5 l.)
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (5 l.)
 • Branżowa Szkoła I stopnia mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (gimn.)

Klasy trzecie

 • Technik architektury krajobrazu/technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Branżowa Szkoła I stopnia mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Klasy czwarte

 • Technik architektury krajobrazu/technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Branżowa Szkoła I stopnia mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych