Współpraca międzynarodowa

ZS CKR w Golądkowie jest aktywny nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. Ponadnarodowe działania naszej szkoły to współpraca międzyszkolna, dzięki której uczniowie nasi i absolwenci mają możliwość i szansę pogłębiać swoja wiedze, zdobywać nowe doświadczenia, a także rozwijać swoje umiejętności – tak z zakresu kształcenia zawodowego, jak i językowe. Współpraca zagraniczna, to także poznawanie historii, kultury i tradycji innych krajów, ale także przekazywanie wiedzy o naszym kraju innym narodom.

Współpraca międzyszkolna

                   Dania                        Norwegia                       Ukraina                           Francja

Dania          Norwegia         Ukraina        francja

(kliknij flagę, aby dowiedzieć się więcej)

Szkoła nasza w kontekście aktywności zagranicznej może pochwalić się udziałem w wielu projektach Unii Europejskiej. Projekty te pozwalają nie tylko rozwijać szkołę i rozbudowywać jej zaplecze, ale umożliwiają nam działania, dzięki którym możemy propagować i promować wiedzę z zakresu ekologii, nowoczesnych metod pozyskiwania energii, organicznych rozwiązań stosowanych w hodowli i uprawach. Pozwalają nam one także kształcić dodatkowo naszych uczniów i nie tylko uczniów z tematyki dodatkowych specjalizacji, np. sadownictwa tradycyjnego.

Projekty Unii Europejskiej

                                                    climate_needs_farmers_logo       esto

(kliknij logo projektu, aby dowiedzieć się więcej)

Jako szkoła staramy się także o to, aby z naszych możliwości edukacyjnych korzystało jak największe grono  zainteresowanych również spoza szkoły: zarówno osób prywatnych, np. rolników, jak i instytucji, organizacji czy firm.

Golądkowska szkoła planuje rozszerzyć kontakty o następne kraje i nawiązać współpracę z kolejnymi szkołami w innych państwach.  Zamierzamy także brać udział w kolejnych europejskich projektach.

Dzięki tym wszystkim działaniom ZSCKR w Golądkowie znany jest nie tylko w Polsce, ale i za granicami naszego kraju.