Climate needs farmers

climate_needs_farmers_logo

Przejdź do strony internetowej projektu

Informacje szczegółowe o projekcie

Prezentacja multimedialna projektu

Rolnictwo stanowi istotną gałąź gospodarki jako wytwórca podstawowych produktów żywnościowych, ale równie ważny jest jego wpływ na stan środowiska i przyrodę.

Rolnictwo jest jednym z głównym czynników zmian klimatycznych, jest jednocześnie jedną z największych ofiar zmian klimatycznych i zarazem jednym z najważniejszych narzędzi w minimalizowaniu zmian klimatycznych.

Partnerzy projektu będą przez dwa lata spotykać się, wymieniać doświadczenia na temat różnych metod i systemów rolnictwa stosowanych w ich krajach, i pracować nad stworzeniem niezbędnych i koniecznych narzędzi edukacyjnych dla szkół rolniczych, które będą odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi rolnictwo XXI wieku.

Rezultatem projektu będzie – oprócz sieci współpracy – podstawowy podręcznik nt. zmian klimatycznych i rolnictwa, promocyjna ulotka nt. idei projektu, baza danych ekologicznych szkół rolniczych w Europie, słownik (angielski + języki partnerów) pojęć technicznych związanych z tematyką projektu.

Wizyta w Austrii

Obraz1PIC_0657PIC_0663PIC_0672PIC_0687PIC_0694PIC_0696PIC_0712PIC_0711PIC_0710

 

 

 

 

W dniach od 4 do 7 września 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie państw partnerskich projektu Climate Needs Farmers z programu Leonardo da Vinci, którego koordynatorem jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Tym razem rolę gospodarza pełniły Niemcy.

Na ekologicznej farmie agroturystycznej w Stegelitz położonej w Rezerwacie Biosfery spotkali się przedstawiciele Francji, Niemiec, Austrii, Węgier, Turcji i Polski.

W wizycie w Niemczech w ramach proekologicznego projektu udział wzięli także wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie: Patrycja Czernecka, Damian Sadowski, Radosław Górecki oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu pan Marek Stańczak, którzy towarzyszyli panu Tomaszowi Antczakowi – Koordynatorowi ds. Współpracy Zagranicznej i Projektów Międzynarodowych jednocześnie nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie.

Uczestnicy mitingu w Niemczech mieli okazje odwiedzić wiele gospodarstw ekologicznych będących zakładami produkcyjnymi, których działania w strefie biosfery – uprawy, hodowla i produkcja oparte są na rozwiązaniach naturalnych, tradycyjnych łączących jednocześnie elementy nowoczesnego zarządzania.

Dla gości była to także okazja do zasmakowania wielu różnych zdrowych i smacznych, certyfikowanych produktów regionalnych. Uczniowie golądkowskiej szkoły mieli możliwość poznania przedstawicieli wielu różnych proekologicznych organizacji pozarządowych państw partnerskich projektu. Wyjazd ten był także dla uczniów znakomitą okazją do poznania języka angielskiego w praktyce w środowisku międzynarodowym.

PIC_1100 PIC_1094 PIC_1091 PIC_1089 PIC_1081 PIC_1078 PIC_1073 PIC_1065 PIC_1040 PIC_1041 PIC_1048 PIC_1051 PIC_1055 PIC_1060 PIC_1062 PIC_1063 PIC_1036 PIC_1031 PIC_1031 PIC_1036 PIC_1040 PIC_1041 PIC_1051 PIC_1055 PIC_1060 PIC_1062 PIC_1063 PIC_1065 PIC_1073 PIC_1078 PIC_1081 PIC_1089 PIC_1091 PIC_1094 PIC_1100