Szkoły Rolnicze
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– materiał filmowy