Zajęcia dla uczniów objętych pomocą
psychologiczno-pedagogiczną