Rekrutacja 2020/2021

 

 

 

1) Wniosek dla kandydata do szkoły (wersja do wypełnienia elektronicznego)

2) Oświadczenia dla kandydatów (wersja do wypełnienia elektronicznego)

3) Regulamin rekrutacji 

4) Informacje dla kandydatów dotyczące załączników do wniosku

5) Oświadczenie dotyczące badań lekarskich (wersja do wypełnienia elektronicznego)

6) Kwestionariusz do internatu (wersja do wypełnienia elektronicznego)

 

 

TECHNIKUM W GOLĄDKOWIE

dla absolwentów szkoły podstawowej (okres nauczania – 5 lat)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W GOLĄDKOWIE

dla absolwentów szkoły podstawowej (okres nauczania – 3 lata)

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GOLĄDKOWIE

  • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – ROL.04 Prowadzenie Produkcji Rolniczej

 

Szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tel. (0 23) 691 40 73, (0 23) 691 40 93

fax (0 23) 691 40 83